Tr Uzantılı Domainler TRABİSe Devrediliyor

Tr Uzantılı Domainler TRABİSe Devrediliyor

Tr Uzantılı Domainler TRABİSe Devrediliyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) veda mesajı niteliğindeki bu bildiriminde 1990 yılından bu yana yürütmekte ve hakkını vererek yaptığı işi yakın zamanda devredeceğini duyurdu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)  tarafından bugün gelen bildirim ile birlikte artık TR uzantılı domainleri Odtü alyapısındaki nic.tr yerine BTK tarafından sağlanacak yeni bir sisteme devredileceği aktarıldı. Bu geçiş dönemi ortalama 8 ay olacağı düşünülmek ile birlikte 3 ay sonra Odtü tarafından yenileme işlemi yapılamayacağı aktarılmaktadır.

21 Aralık 2018 tarihinde imzalanan sözleşmeye istinaden .tr Kayıt Otoritesi yetkisini, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) na devretmiştir. Sözleşme gereği 2020 yılı Ağustos ayında Nic.Tr sistemi kapatılacaktır. Bundan sonraki süreçte Ağ Bilgi Sistemi nin (TRABİS) faaliyete geçmesi öngörülmektedir. İnternet Alan Adları Tebliği nin Geçici 4 üncü maddesi gereğince TRABİS, BTK tarafından ilan edilmesini meteakip faaliyete geçecektir. TRABİS faaliyete geçtiğinde Nic.TR de kayıtlı olan tüm alan adları sahiplerinin bir kayıt kuruluşunu seçmeleri, herhangi bir kayıt kuruluşu bulunmaması durumunda ise söz konusu alan adlarına ilişkin işlemlerin doğrudan TRABİS vasıtasıyla yürütülmesi gerekecektir.

Bu bildirim ile TRABİS faaliyete geçene kadar ODTÜ tarafından yürütülecektir. 23 Aralık 2019 tarafinde Nic.Tr tarafından yönetilmekte olan .tr uzantılı alan adları METUnic e veya diğer Kayıtlı Operatörlerine aktarılacaktır. 


www.nic.tr sayfası üzerinden yeni alan adı tahsisi ve yenileme işlemleri de en geç 3 (üç) ay içinde durdurulacaktır. Bu nedenle, özellikle yenileme süresi yaklaşmış olan alan adı yetkililerinin aktarım sürecini hızla tamamlamaları önerilmektedir.

Bu geçiş döneminde sıkıntı yaşamamak için yakın süreli domainlerinizin kısa zaman içerisinde yenilemelerinizin yapılmasını tavsiye ediyoruz.